Prawo karne

Prawo karne

Podejmujemy się prowadzenia postępowań z zakresu prawa karnego. W naszej kancelarii pracują doświadczeni adwokaci. Sprawy karne, których podejmują się adwokaci, są bardzo różnorodne, dotyczące m.in. jazdy pod wpływem czy wystąpienia błędów medycznych. Prawo karne reguluje wszelką odpowiedzialność ponoszoną za dokonanie tak zwanych czynów zabronionych.

Do naruszenia przepisów prawa karnego nie zawsze dochodzi w wyniku działań celowych – często wynika to z niskiej świadomości prawnej. Pomoc adwokata i radcy prawnego doświadczonych w sprawach karnych jest nieoceniona niezależnie od okoliczności, w których doszło do złamania prawa. Pomagają oni bowiem pokrzywdzonemu w podjęciu właściwych działań w celu poniesienia adekwatnych konsekwencji przez winnego przestępstwa. Współpraca z prawnikiem może prowadzić również do zmniejszenia odpowiedzialności własnej oskarżonego. Jako przykład może posłużyć zamiana kary bezwzględnego pozbawienia wolności na karę odbywaną w systemie dozoru elektronicznego.

Jakie usługi w dziedzinie prawa karnego świadczymy?

Klientom naszej kancelarii oferujemy szeroką pomoc w dziedzinie prawa karnego – podejmujemy się prowadzenia spraw karno-skarbowych i wykroczeniowych oraz zajmujemy się przestępstwami przeciwko:

Zajmujemy się obroną na każdym etapie postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, apelacyjnym i kasacyjnym. Reprezentujemy także skazanych w postępowaniu karnym wykonawczym, m.in. w postępowaniu o odroczenie wykonania kary, przedterminowym warunkowym zwolnieniu czy dozorze elektronicznym; usługi te są skierowane m.in. do osób, które były częścią zorganizowanych grup przestępczych. Ponadto pomagamy pokrzywdzonym, biorąc aktywny udział w postępowaniu sądowym w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o prowadzonych przez nas działaniach w dziedzinie prawa karnego.

FAQ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

CZY MASZ JAKIEŚ PYTANIA?
Sprawdź czy jesteśmy osobami godnymi zaufania.
Adwokaci
kobieta
Adwokat Ewelina Plas
Specjalizacje: prawo karne, cywilne, rodzinne, gospodarcze
kobieta
Adwokat Katarzyna Trondowska-Makówka
Specjalizacje: prawo cywilne, karne, rodzinne, handlowe, błędy medyczne
Radca prawny
kobieta
Radca prawny Milena Świerk
Specjalizacje: prawo karne, cywilne, rodzinne, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, postępowanie egzekucyjne