Bez kategorii

21 lip: Eksmisja. Czy mogą mnie eksmitować? Czy przysługuje mi prawo do lokalu socjalnego?

Zgodnie z art. 14 o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. – „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.”

21 lip: Co to jest podział majątku?

W postępowaniu sądowym, sąd może dokonać podziału majątku poprzez:
1. podział fizyczny,
2. przyznanie prawa własności danego składnika majątku na rzecz jednego z małżonków, obciążając go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
3. sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego i podział uzyskanej sumy pomiędzy małżonków