Co to jest podział majątku?

W postępowaniu sądowym, sąd może dokonać podziału majątku poprzez:

  1. podział fizyczny,
  2. przyznanie prawa własności danego składnika majątku na rzecz jednego z małżonków, obciążając go obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego,
  3. sprzedaż składników majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego i podział uzyskanej sumy pomiędzy małżonków

Sąd będzie brał pod uwagę przy podziale majątku wspólnego stron ich wolę, co do podziału.

Jeżeli strony nie będą w stanie dojść do porozumienia w tym zakresie, sąd będzie badał czy istnieje możliwość dokonania podziału w wyżej wskazany sposób określony w pkt 1-3, zaczynając od możliwości dokonania podziału fizycznego majątku stron.

Istotne jest to, że sąd dokonując podziału majątku ustala jego stan z chwili ustania wspólności małżeńskiej, a wartość według cen z chwili jego dokonywania.

W postępowaniu o podział majątku warto skorzystać z pomocy adwokata, bądź radcy prawnego, którzy pomogą Ci nie tylko złożyć stosowny wniosek/odpowiedź na wniosek, ale będą dbać o Twoje interesy także w postępowaniu sądowym.