Eksmisja – od strony właściciela lokalu

Jeżeli łączyła strony umowa najmu, która wygasła, bądź została wypowiedziana przez najemcę ( np. brak zapłaty czynszu przez wynajmującego), a „lokator” nadal nie przekazał najemcy oddanego lokalu mieszkalnego i swobodnie dalej zamieszkuje, w tej sytuacji właścicielowi lokalu przysługuje prawo wszczęcia postępowania sądowego o opróżnienie, opuszczenie i wydanie tego lokalu najemcy.

Uzyskanie wyroku w tej sprawie umożliwi Ci podjęcie dalszych kroków, jeżeli „lokator” mimo wydania przez sąd rozstrzygnięcia nie wykonuje go.

W takie sytuacji będziesz mógł wszcząć postępowanie w przedmiocie przeprowadzenia przez Komornika eksmisji takiej osoby z lokalu mieszkalnego.

Musisz wiedzieć jednak, że zgodnie z art. 14 o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. – „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.”

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Kancelarią z Katowic.