Eksmisja. Czy mogą mnie eksmitować? Czy przysługuje mi prawo do lokalu socjalnego?

Zgodnie z art. 14 o Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego Ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego. – „W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu albo braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia najmu socjalnego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.”

Sąd w postępowaniu o eksmisję musi orzec czy eksmitowanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego czy nie.

Jeżeli Sąd orzeknie, że eksmitowanemu taki lokal nie przysługuje wyrok może zostać wykonany przez np. właściciela lokalu – powoda.

Jeżeli Sąd orzeknie, że eksmitowanemu przysługuje prawo do lokalu socjalnego, wówczas wyrok nie może zostać wykonany w tym zakresie dopóki „eksmitowany” nie otrzyma takiego lokalu.

Otrzymałeś pozew o eksmisję? Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z adwokatem i broń swoich praw.