radca prawny

5 cech dobrego radcy prawnego

Zawód prawnika, poza oczywistym przygotowaniem teoretycznym oraz doświadczeniem zawodowym, wymaga od osób go praktykujących pewnych cech osobowości i kompetencji miękkich. Spełnienie wszystkich powyższych wymogów predysponuje radcę prawnego do miana dobrego w swoim fachu. Należy pamiętać, że prawnik jest niekiedy osobą, która nie tylko przejmuje na siebie ciężar spraw oficjalnych, jakie przekazuje na niego klient, ale jest również powiernikiem trosk i stresu, związanego z aktualną sytuacją życiową klienta. 

Właśnie dlatego tak ważne jest, by radca prawny charakteryzował się kompetencjami twardymi, nabytymi w miarę praktyki zawodowej i studiów, jak również miękkimi, które dopełniają jego predyspozycje profesjonalne. Do podstawowych cech charakteru, które definiują dobrego radcę prawnego zaliczyć można zdolność odczuwania empatii, wysokie kompetencje komunikacyjne, odporność psychiczna czy ogólne zorganizowanie. 

Co charakteryzuje dobrego radcę prawnego?

Poza czysto ,,ludzką” stroną, dobry prawnik musi przede wszystkim znać się na swojej pracy. W rzeczywistości oznacza to dokładnie wiedzę, którą posiada i którą potrafi wykorzystać w praktyce oraz klarownie przedstawić swojemu klientowi. Osoba zwracająca się o pomoc do radcy prawnego wierzy, że powierzone mu obowiązki zostaną wykonane rzetelnie, a by to zweryfikować musi ona rozumieć, jakie kroki zostały przez prawnika podjęte. 

By zaś sam radca prawny był świadomy kolejnych kroków, jakie należy podjąć w danej sprawie, musi on oprzeć się nie tylko na wiedzy książkowej, ale i na doświadczeniu z innych spraw i poprzednich współprac. Kompetencje nabyte wraz z doświadczeniem są nieocenione w wielu profesjach, a prawo zdaje się tu królować. To na doświadczeniu zawodowym dobry radca prawny oprze swój potencjał profesjonalny i dzięki niemu będzie w stanie świadczyć usługi z zakresu prawa na najwyższym możliwym poziomie. Nauczony przebiegiem spraw z przeszłości będzie w stanie doradzić rozwiązanie najbardziej korzystne dla swojego klienta.