Władza rodzicielska. Podstawowe informacje.

Władza rodzicielska. Podstawowe informacje.

Dziecko pozostaje do momentu osiągnięcia wieku pełnoletności ( 18 lat) pod władzą rodzicielską.

Władza rodzicielska przysługuje co do zasady obojgu rodzicom.

Zgodnie z art. 95 §  1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – „Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.”

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, a każdy z rodziców może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy dziecka.

Rodzice są obowiązani także  sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską.