Prawo rodzinne

3_1 (Demo)

12 mar: Co zrobić, jeżeli zobowiązany do płacenia alimentów ich nie płaci?

Posiadasz wyrok, ugodę zawartą przed sądem, bądź innym organem lub inną umowę, która ustala wysokość świadczenia alimentacyjnego? Zobowiązany/a do uiszczania tego świadczenia od 3 miesięcy uchyla się od tego obowiązku, bądź uiszcza go częściowo, ale wartość zaległych alimentów stanowi wysokość 3-miesięcznego świadczenia? Zastanawiasz się co możesz zrobić?