Alimenty.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – kodeks rodzinny i opiekuńczy – art. 133 określa obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka.

Zgodnie z §  1. wyżej wskazanego przepisu prawnego – „Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.”

Alimenty na rzecz małoletniego dziecka stron mogą zostać orzeczone zarówno w wyroku rozwodowym stron, a także na podstawie odrębnego postępowania zainicjonowanego przez przedstawiciela ustawowego osoby uprawnionej do otrzymania takiego świadczenia, np. jednego z rodziców.

Należy wskazać, iż zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Pamiętaj, że orzeczenie świadczenia alimentacyjnego wobec małoletniego dziecka może zostać zmienione w zakresie jego wysokości.

Uważasz, że orzeczone świadczenie alimentacyjne jest zbyt niskie, lub zbyt wysokie?

Nie wiesz jak zainicjować postępowanie w przedmiocie ustalenia obowiązku alimentacyjnego dla dziecka? 

W tym zakresie służymy pomocą, doświadczeniem i stosowną wiedzą  – zapraszamy do kontaktu z adwokatem.