pijany kierowca

Jakie kary grożą za jazdę pod wpływem alkoholu?

Polskie prawo nie tylko jasno zabrania jazdy pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu, ale i jest niezwykle restrykcyjne wobec osób, które się do owej zasady nie stosują. Zakres przewidywanej kary zależy od kwalifikacji czynu, zaś to od ilości alkoholu w organizmie kierowcy podczas kontroli policyjnej. Promile (‰) albo miligramy na decymetr sześcienny czystego alkoholu wykryte w organizmie osoby kontrolowanej zadecydują o kwalifikacji czynu. 

Warto pamiętać, że kary będą się dodatkowo różnić w przypadku osób, które dopuściły się wykroczenia lub przestępstwa po raz kolejny, a tzw. recydywa sądzona jest surowiej. Dodatkowo inne kary grożą osobom, które podczas prowadzenia pojazdu spowodują wypadek komunikacyjny. Co równie ważne, będąc nietrzeźwym kierowcą pojazdu należy liczyć się z tym, że żadne przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe nie wypłaci świadczenia w razie wypadku lądowego. To stały punkt wyłączenia w umowach autocasco.

Kary za prowadzenie pojazdu po wypiciu alkoholu

W Polsce osoby prowadzące pojazd po spożyciu alkoholu mogą odpowiadać za popełnienie przestępstwa lub dopuszczenie się wykroczenia. Za wykroczenie za jazdę po alkoholu z art. 87 kodeksu wykroczeń uważa się prowadzenie pojazdu z od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu wykrytego we krwi albo od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3 w wydychanym powietrzu. Stan, w którym zastano takiego kierowcę to tzw. stan po spożyciu alkoholu. Przewidywana za to wykroczenie kara to: 10 punktów karnych (od września 2022 – 15 punktów), grzywna od 2500 zł do nawet 30 000 zł lub areszt do 30 dni oraz zakaz prowadzenia pojazdów od 6 miesięcy do 3 lat.

Z kolei przestępstwem nazywa się prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, co zgodnie z § 1 art. 178a kodeksu karnego odpowiada poziomowi alkoholu we krwi wyższym niż 0,5 promila lub powyżej 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 wydychanego powietrza. Prawo karne przewiduje za ten czyn kary jak: grzywna, ograniczenie wolności lub kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5000 zł do 60 000 zł, 10 punktów karnych (od września 2022 roku – 15 punktów).