Prawo karne

21 lip: Przedawnienie wykonania kary

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:
1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;
2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;
3) 10 – w razie skazania na inną karę.
§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

7 (Demo)

12 mar: Ścigany listem gończym?

Często zdarzają się sytuację, w których nagle orientujemy się, że jesteśmy „ścigani listem gończym”. Czasami dowiadujemy się o tym przez przypadek przeszukując internet, albo w dość nietypowy i mało przyjemny dla nas sposób np. podczas rutynowej kontroli drogowej. Co zrobić gdy zobaczymy swój wizerunek na stronie policji ?