Przedawnienie wykonania kary

Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1)  30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2)  15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3)  10 – w razie skazania na inną karę.

§  2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku.

Przedawnienie wykonania kary nie ma zastosowania do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych oraz do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.