2 (Demo)

JAZDA POD WPŁYWEM – PRZESTĘPSTWO CZY WYKROCZENIE?

Rutynowa kontrola drogowa, dmuchasz i ? Wynik Cię zaskakuje ? Zastanawiasz się  jakie konsekwencje mogą Cię spotkać, jaki jest tryb postępowania i co zrobić?  To wynik kontroli decyduje o tym, jaki zostanie zastosowany wobec Ciebie tryb postępowania. Poniższa tabela pozwoli Ci ustalić, czy Twój czyn kwalifikuje się jako przestępstwo (występek) czy wykroczenie, dostrzec różnice postępowań oraz wskazać ewentualne możliwości Sądu, co do zastosowanej wobec Ciebie kary, środka karnego, czy też dodatkowych świadczeń pieniężnych.

Przestępstwo – występekWykroczenie
art. 178 a kodeks karnyart. 87 kodeks wykroczeń
STAN NIETRZEŹWOŚCI:Zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3  wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartośćSTAN PO UŻYCIU ALKOHOLU:Zawartość alkoholu  we krwi wynosi od 0,2 promila do 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3  wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg.
Prokurator kieruje akt oskarżeniaPolicja kieruje wniosek o ukaranie
Kary: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.Kary: areszt albo grzywna nie niższa niż 50 zł.
Sąd  orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów  na okres nie krótszy niż 3 lata. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy.
Sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 zł.Zgodnie z art. 39 kodeksu wykroczeń – „W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter                                     i okoliczności czynu lub właściwości                                 i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego.”

Musisz wiedzieć, że wyrok skazujący w przypadku przestępstwa podlega ujawnieniu w Krajowym Rejestrze Karnym.