1 (Demo)

Gdy jestem osobą pokrzywdzoną.

Na wstępie należy zadać pytanie kto to jest Pokrzywdzony? W kodeksie postępowania karnego w rozdziale 4 w art. 49 §  1. została zawarta definicja pokrzywdzonego. Zgodnie z powyższym artykułem Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

Co warto wiedzieć?

Na etapie postępowania przygotowawczego posiadasz status osoby Pokrzywdzonej, jesteś stroną toczącego się postępowania. 

 To zmienia się jednakże w momencie gdy sprawa, w której masz status pokrzywdzonego, zostaje skierowana na drogę postępowania sądowego. Zazwyczaj zostajesz pouczony o możliwości przystąpienia do sprawy w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Zastanawiasz się w jakim celu? Przecież jestem stroną postępowania, jestem Pokrzywdzonym, po co przystępować jako oskarżyciel posiłkowy, kto to jest?

Większość osób nie korzysta z tego prawa, uważają, iż sam status Pokrzywdzonego  w postępowaniu przygotowawczym daje im takie same możliwości przed Sądem.

Niestety jesteś w błędzie. W przypadku braku zgłoszenia odpowiedniego wniosku dotyczącego działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w odpowiednim terminie zostaniesz wezwany na rozprawę, celem przesłuchania, jednakże nie będziesz miał możliwości działania w procesie na zasadach strony.

Co to dla Ciebie oznacza?

Nie będziesz mógł składać wniosków dowodowych, zadawać pytań świadkom oraz Oskarżonemu, nie będziesz mógł ustosunkować się do zebranego materiału w sprawie, nie będziesz mógł zaskarżyć zapadłego wyroku w niniejszej sprawie, nie będziesz mógł złożyć dodatkowego wniosku dotyczącego obowiązku naprawienia w całości albo w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Dostrzegasz już zalety Twojego udziału w charakterze oskarżyciela posiłkowego?

Nie czekaj, zacznij działać w swojej sprawie razem ze specjalistami.

Pamiętaj, że jako oskarżyciel posiłkowy możesz przystąpić tylko i wyłącznie gdy przestępstwo jest ścigane z oskarżenia publicznego.