KIEDY MOŻE ZOSTAĆ ORZECZONY OBOWIĄZEK NAPRAWIENIA SZKODY?

Orzeczenie przez Sąd obowiązku naprawienia szkody został uregulowany w art. 46 k.k.

Zgodnie z powyższym przepisem prawnym w razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka obowiązek naprawienia w całości albo w części wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Pojęcie szkody należy rozumieć i definiować jako uszczerbek majątkowy (materialny), zaś pojęcie krzywdy jako uszczerbek niemajątkowy.

Jeżeli orzeczenie obowiązku naprawienia szkody jest znacznie utrudnione, Sąd może orzec nawiązkę w wysokości do 200 000 tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego.

Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczeń w postępowaniu cywilnym.

Jesteś osobą pokrzywdzoną ? Skorzystaj z pomocy profesjonalistów.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokat Katarzyny Trondowskiej – Makówki oraz z Kancelarią Radcy Prawnego Mileną Świerk.