Co grozi za spowodowanie wypadku komunikacyjnego ?

Zgodnie z art.  177 §  1 k.k. 

Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§  2. Jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawcapodlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§  3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na jej wniosek.

 „Nie popełnia przestępstwa, kto naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia trwające nie dłużej niż siedem dni” (uchwała SN z 18.11.1998 r., I KZP 16/98, OSNKW 1998/11–12, poz. 48).

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyny Trondowskiej – Makówki oraz Kancelaria Radcy Prawnego Mileny Świerk – reprezentują klientów na każdym etapie postępowania karnego zarówno jako pełnomocnicy jak i obrońcy.