Radca prawny a adwokat, czym się różnią?

Zastanawiasz się czym różni się radca prawny od adwokata?  Osoby poszukujące mecenasa, który reprezentowałby ich interesy często zastanawiają się nad tym kogo wybrać, czym się różnią te osoby.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż zarówno adwokat, jak i radca prawny musi zdać egzamin państwowy, aby uzyskać tytuł zawodowy i móc świadczyć usługi w zakresie prawa.

Adwokat, jak i radca prawny zajmują się:

– świadczeniem pomocy prawnej

– udzielaniem porad prawnych

– sporządzają pisma procesowe np. pozwy

– składają środki odwoławcze, np. apelacje, zażalenie

–  reprezentują swoich klientów przed  sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi, osobami fizycznymi  i osobami prawnymi

– zajmują się obsługą przedsiębiorców itd.

Zarówno radca prawny, jak i adwokat mogę być Twoim obrońcą czy też pełnomocnikiem w sprawie.

Jakie są różnice?

  • Wykonywanie zawodu radcy prawnego, jak i adwokata regulują odrębne przepisy. 
  • Toga adwokata ma żabot o kolorze zielonym, natomiast radcy prawnego w kolorze niebieskim.
  • Radca prawny pozostający w stosunku zatrudnienia nie może być obrońcą.