Reprezentacja adwokata z Katowic – czy warto?

Adwokat, jak i radca prawny mogą reprezentować Cię w sprawie przed  sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami egzekucyjnymi, osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Reprezentacja adwokata/ radcy prawnego polega na kompleksowym załatwieniu Twojej sprawy, w oparciu o fachową wiedzę oraz doświadczenie. 

Adwokat przyjmując od Ciebie zlecenie dokonuje merytorycznej analizy sprawy oraz wskazuje Ci jej ewentualny przebieg, a także możliwości jej załatwienia.  

Należy wiedzieć, że adwokat i radca prawny działają w oparciu o udzielone im pełnomocnictwo, które uprawnia ich do reprezentowania Twoich interesów przed sądem lub innym organem.

Ustanowiony adwokat/ radca prawny może inicjować Twoje postępowanie przed sądem (chyba że uczyniłeś to sam), składać wnioski dowodowe w Twoim imieniu, zadawać pytania świadkom/stronie przeciwnej, odnosić się do materiału dowodowego zebranego w sprawie, składać środki odwoławcze zgodnie ze stosowną procedurą itd.

Dlaczego warto? Dostrzegasz już plusy ustanowienia adwokata lub radcy prawnego swoim obrońcom/ pełnomocnikiem?

Wyżej wskazane czynności nie stanowią katalogu zamkniętego, a są jedynie przykładami.

Adwokat dysponuje nie tylko znajomością procedur, ale posiada w kwestii reprezentacji swoich klientów także niezbędne doświadczenie.

Warto wiedzieć, że na każdym etapie postępowania możesz ustanowić pełnomocnika w osobie adwokata/radcy prawnego.

Jednak pamiętaj im szybciej trafisz w fachowe ręce, tym będziesz miał większe szanse na pozytywne zakończenie swojej sprawy.