7 (Demo)

Ścigany listem gończym?

Często zdarzają się sytuację, w których nagle orientujemy się, że jesteśmy „ścigani listem gończym”. Czasami dowiadujemy się o tym przez przypadek przeszukując internet, albo w dość nietypowy i mało przyjemny dla nas sposób np. podczas rutynowej kontroli drogowej. Co zrobić gdy zobaczymy swój wizerunek na stronie policji ? 

Zadajmy sobie pytanie co to właściwie jest list gończy?

 List gończy zostaje wystawiony co do osób, które:

  1. Są podejrzane o popełnienie przestępstwa
  2. Ich miejsce pobytu nie jest znane
  3. Ukrywają się, a postanowienie w przedmiocie tymczasowego aresztowania zostało wydane
  4. Pomimo otrzymanego zarządzenia, celem odbycia kary pozbawienia wolności nie stawili się w odpowiednim terminie do wskazanego Zakładu Karnego.
  5. Po upływie terminu przerwy bądź przepustki nie stawili się w Zakładzie Karnym.

W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z Kancelarią, która wyśle konkretne zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego, następnie ustali status danej sprawy, na podstawie której został wydany list gończy oraz wskaże możliwości, z których osoba poszukiwana może skorzystać. 

Musisz wiedzieć, że list gończy obowiązuje tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a organy ścigania jeżeli zachodzą ku temu przesłanki mogą wydać także Europejski Nakaz Aresztowania.