mediacje rozwód

Na czym polega wsparcie adwokata lub radcy prawnego podczas rozwodu?

Rozwód jest wydarzeniem w życiu, które niesie za sobą wiele emocji i sam w sobie jest ciężkim przeżyciem. Dodatkowo, niekiedy procedury związane z koniecznością złożenia niezbędnych dokumentów i pism mogą skutecznie przysporzyć dodatkowych nerwów stronom postępowania. Dobrze, gdy stres związany z postępowaniem rozwodowym może być zredukowany, dzięki odpowiedniemu wsparciu adwokata lub radcy prawnego. Pomoc doświadczonego prawnika może skutecznie usprawnić i ułatwić cały przebieg sprawy rozwodowej. Co więcej, współpraca z adwokatem lub radcą prawnym daje nam gwarancję dochowania procedur oraz dat i poprawnego sporządzenia niezbędnej dokumentacji.

Czynności, jakie może wykonać dla rozwodzącego się klienta adwokat lub radca prawny

Pomoc prawnika w procesie rozwodowym jest nieoceniona z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki doświadczeniu zdobywanym przy innych sprawach o rozwód może on doradzić jakich dowodów w sprawie unikać, a jakie warto załączać. Co więcej, jest to osoba postronna, dlatego jej porady są pozbawione emocji, co również może pozytywnie wpłynąć chociażby na budowanie strategii przedstawianej później w sądzie. Oprócz tego, adwokat lub radca prawny może przeprowadzić cały proces biurokratyczny bez angażowania klienta w tworzenie pism. Klient, zwracający się o pomoc do prawnika może powierzyć mu więc całą formalną część rozwodu, bez obawy o braki czy niedopilnowanie obowiązku np. terminu. W praktyce oznacza to, że adwokat lub radca prawny sporządzi w imieniu swojego klienta pozew rozwodowy lub odpowiedz na niego, inne pisma procesowe, a gdy zajdzie taka konieczność weźmie również udział w postępowaniu mediacyjnym.

Biorąc rozwód bez wątpienia warto nawiązać współpracę z adwokatem lub radcą prawnym, by oszczędzić sobie dodatkowych nerwów, związanych z czynnościami procesowymi. Chociaż rola prawnika ogranicza się do formalności i linii przedstawianej w sądzie, to w ogólnym rozrachunku jego obecność u boku klienta jest nieoceniona.