Rozwód. Adwokat w sprawie rozwodowej.

Rozwód wiąże się z różnymi emocjami, albowiem podejmujemy decyzję albo druga strona już ją podjęła o zakończeniu pewnego etapu w naszym życiu – jakim jest związek małżeński.  

W sprawach rozwodowych Sąd bada następujące przesłanki:

  1. Czy nastąpił trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego stron
  2. Czy małżonków łączy więź: emocjonalna, fizyczna, gospodarcza
  3. Czy są przesłanki dające możliwość na „uratowanie małżeństwa”
  4. Czy małżonkowie posiadają potomstwo, a orzeczenie rozwodu stron nie stoi w sprzeczności z ich dobrem.

Rozwód może być:

– bez orzekania o winie małżonków

– z orzeczeniem winy jednego małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego

– z  orzeczeniem winy obojga małżonków

W wyroku rozwodowym sąd orzeka nie tylko o winie lub o jej braku, ale także  uwzględnia                           w przypadku posiadania przez strony małoletnich dzieci kwestie władzy rodzicielskiej, zobowiązanie alimentacyjne na ich rzecz, może także uregulować kontakty z dziećmi.  

W przypadku posiadania wspólnego mieszkania przez strony Sąd rozstrzyga o sposobie korzystania z niego.

Dlaczego w sprawie rozwodowej warto ustanowić adwokata?

Profesjonalny pełnomocnik sporządzi, skompletuje  i skieruje do właściwego sądu pozew rozwodowy, a następnie będzie bronił Twoich interesów  w postępowaniu sądowym.