Co to jest wyrok łączny?

Masz kilka wyroków i zastanawiasz się, czy można coś z tym zrobić? Nie wiesz, czy każdy wyrok należy wykonywać osobno, czy można je w jakiś sposób połączyć?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że nie każde orzeczenie możne podlega łączeniu z innym najprościej ujmując.

Warunkiem orzeczenia kary łącznej jest przede wszystkim:

– popełnienie przez sprawcę dwóch lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy wyrok, nawet nieprawomocny,

– co do któregokolwiek z popełnionych przestępstw wymierzono kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu.

Jaki jest cel wydania wyroku łącznego?

Poza tym, że kara ma spełniać funkcję zapobiegawcze i wychowawcze w stosunku do skazanego to dodatkowo winna wpływać na kształtowanie świadomości prawnej społeczeństwa.

W jaki sposób Sąd wymierza karę łączną?

Zgodnie z art. 86. k.k:

§  1. Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości. Karę pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

§  1a. Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.

§  2. Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3; wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

§  2a. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo.

§  2b. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na podstawie przepisu przewidującego wyższą górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą niż określona w art. 33 § 1, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 4500 stawek dziennych grzywny lub najwyższej z kar grzywny, jeżeli przekracza ona 4500 stawek dziennych.

§  3. Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a, a także może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2-7a, jak również orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7.

Potrzebujesz pomocy w tym zakresie – zapraszamy do kontaktu z adwokatem oraz radcą prawnym.