biznesmen przegląda upadłość

Czym jest i czemu służy postępowanie upadłościowe?

Postępowanie upadłościowe to procedura polegająca na dochodzeniu swoich roszczeń przez wierzycieli osoby zadłużonej i niewypłacalnej. Nadrzędnymi celami tejże procedury jest odzyskanie należnych dóbr i podanie do odpowiedzialności przedsiębiorcy-dłużnika. Poza tym reguluje ono skutki wynikające z ogłoszenia przez niego upadłości. Przesłanek do ogłoszenia upadłości może być kilka, należą do nich: ponad 3-miesięczny okres niewypłacalności oraz sytuacja, kiedy wartość majątku dłużnika przekracza zakres jego zobowiązań finansowych.

Status prawny postępowania upadłościowego został uregulowany w ustawie z 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1228) zaś to, kto może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości zawarte zostało w pkt.2 art. 20 Prawa upadłościowego. Wynika z niego, że może ubiegać się o nie zarówno dłużnik, jak i każdy z jego wierzycieli oraz inne podmioty, wymienione w ww. artykule Prawa upadłościowego. 

Główne cele postępowania upadłościowego

Naturalnie, podstawowym celem postępowania upadłościowego jest całkowite lub w niektórych przypadkach częściowe zaspokojenie roszczeń wierzycieli przedsiębiorcy. Ponadto, biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca ogłaszający upadłość nie jest w stanie spłacić należności swoim wierzycielom, to innym celem prowadzenia postępowania upadłościowego jest tzw. oddłużenie, na mocy którego z dłużnika znosi się obowiązek spłaty długów. Decyzja w tej kwestii oraz o jej warunkach należy do Sądu, dlatego dobrze skorzystać z pomocy prawnika zajmującego się prawem upadłościowym. Ostatnim celem jest tzw. funkcja sanacyjno – uzdrowieniowa, która najczęściej zakłada zawarcie układu. Działania postępowania upadłościowego dążą wtedy do uzdrowienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa dłużnika poprzez restrukturyzację zobowiązań i umożliwienie dalszych działań zarobkowych dłużnemu podmiotowi oraz tym samym, na utrzymanie ciągłości finansowej. Konkludując, jest to inicjatywa mająca za zadanie polepszenie sytuacji finansowej dłużnika z korzyścią dla jego wierzycieli i mając na uwadze ich interes.